top of page

NAŠE NABÍDKA

Nabízíme služby geodetické kanceláře

 

 

  • Geometrické plány

  • Vytyčení staveb

  • Vytyčení vlastnických hranic

  • ​Zaměření skutečného provedení liniových staveb

  • ​Poradenské služby v oblasti katastru nemovitostí

  • ​Vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost

  • ​Polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu​

bottom of page